1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Ελληνικά
  • Η υψηλή ανεργία των νέων στη χώρα μας, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια πραγματικότητα.

   Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ανταποκρινόμενα στην κοινωνική ευθύνη τους, οφείλουν να αναλάβουν για την άμβλυνση του εν λόγω προβλήματος, μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες δράσεις:

   1. Ενθάρρυνση και στήριξη της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
   2. Σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή, διαμέσου της αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις
   3. Σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή με την πραγματοποίηση από μέρους του Πανεπιστημίου προγραμμάτων εξειδίκευσης για στελέχη επιχειρήσεων και με την διδασκαλία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ηθικής σε Πανεπιστημιακό επίπεδο.

   Αυτές οι δράσεις εξετάζονται ιδιαίτερα στα Πλαίσια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αποτελούν τα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου. (από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)