Μανιτάκης, Αντώνης Ν. (1944-) [Συγγραφέας]. Συνταγματική οργάνωση του κράτους

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2001
  3. Ελληνικά
    • Το εγχειρίδιο αυτό έχει κυρίως διδακτικό σκοπό, καθώς περιέχει αρκετούς ορισμούς, κάποιες επαναλήψεις και υπογραμμίσεις. Όμως κάνει και μια σφαιρική και περιεκτική παρουσίαση της πολύπλοκης και εξελισσόμενης νομικής και πολιτικής πραγματικότητας.

      Ιανός