Συνταγματική οργάνωση του κράτους : με στοιχεία πολιτειολογίας - Τρίτη έκδοση επαυξημένη. - Αθήνα;Θεσσαλονική: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009

 1. Έκδοση
 2. Μανιτάκης, Αντώνης Ν. (1944-)
 3. Τρίτη έκδοση επαυξημένη
 4. Αθήνα, Θεσσαλονική: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009
 5. xxiii, 250 σελίδες ; 21 εκατοστά
 6. 9789604454907 (χαρτόδετο)
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές.
  • Πρόλογος Γ’ έκδοσης -- Πρόλογος Β’ έκδοσης -- Κεφάλαιο 1: Το σύνταγμα του κράτους
   -- Κεφάλαιο 2: Συντακτική εξουσία και αναθεωρητική λειτουργία -- Κεφάλαιο 3: Άτυπες
   τροποποιήσεις και πραγμάτωση του Συντάγματος. Οι εγγυήσεις τήρησής του --
   Κεφάλαιο 4: Το κράτος του Συντάγματος -- Κεφάλαιο 5: Μορφές του σύγχρονου κράτους --
   Κεφάλαιο 6: Πολίτευμα - μορφές του -- Κεφάλαιο 7: Κυβερνητικά συστήματα: έννοια - διακρίσεις --
   Κεφάλαιο 8: Η συνταγματική εξαγγελία της μορφής του πολιτεύματος.