Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης - Αναθεωρημένη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2010

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Γιώτη-Παπαδάκη, Όλγα
  4. Αναθεωρημένη έκδοση
  5. Αθήνα: Κριτική, 2010
  6. 366 σελίδες ; 24 εκ.
  7. 9789602187180
  8. JN15.G56 2010