Ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης - Αναθεωρημένη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2010

  1. Έκδοση
  2. Γιώτη-Παπαδάκη, Όλγα
  3. Αναθεωρημένη έκδοση
  4. Αθήνα: Κριτική, 2010
  5. 366 σελίδες ; 24 εκ.
  6. 9789602187180