Σιπητάνου, Αθηνά Α.

Bibliographic Info

Person
Female
  • Η Αθηνά Σιπητάνου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αντικείμενο θέσης "Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Ενηλίκων", και τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Παιδαγωγική, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Δια βίου Μάθηση.
    Τις επιστημονικές της απόψεις παρουσιάζει στα βιβλία της "Ο αναλφαβητισμός στην Ελλάδα: η διαχρονικότητα και οι μεταλλαγές του προβλήματος", "Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δια βίου μάθηση". Μία κριτικο-ερμηνευτική προσέγγιση" και "Πάολο Φρέιρε 1921-1997. Η εκπαίδευση ενηλίκων ως πράξη απελευθέρωσης", ενώ έχει να επιδείξει πάνω από 65 δημοσιεύματα, τόσο αυτόνομα όσο και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες του κλάδου. Συμμετέχει σε συνέδρια και σε ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά δίκτυα μελετών και ερευνών σχετικά με τη Δια βίου Μάθηση.

    Biblionet