Φυλή,Φύση και Πολιτισμός : μια ανθρωπολογική προσέγγιση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πολύτροπον, 2009

Bibliographic Info

Manifestation
Wade, Peter
Χατζούλη, Αίγλη
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Πολύτροπον, 2009
323 σελίδες : 20 εκατοστά
9789606840203
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές σελίδες (297-315) και ευρετήριο σελίδες (317-323).
cover