Φυλή,Φύση και Πολιτισμός : μια ανθρωπολογική προσέγγιση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πολύτροπον, 2009

  1. Έκδοση
  2. Wade, Peter (1957-)
  3. Κατσαφούρου, Νεφέλη | Γεωργαντίδης, Νίκος
  4. Χατζούλη, Αίγλη
  5. Πρώτη έκδοση
  6. Αθήνα: Πολύτροπον, 2009
  7. 323 σελίδες : 20 εκατοστά
  8. 9789606840203
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές σελίδες (297-315) και ευρετήριο σελίδες (317-323).
cover