Ελληνική μετάφραση του "We refugees" / Δεσποινιάδης, Κώστας [Μεταφραστής]