Εμείς οι πρόσφυγες : τρία κείμενα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2015

  1. Έκδοση
  2. Arendt, Hannah (1906-1975)
  3. Δεσποινιάδης, Κώστας | Γαβριηλίδης, Άκης | Κούρκουλος, Νίκος
  4. Κούρκουλος, Νίκος
  5. Πρώτη έκδοση
  6. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2015
  7. 116 σελίδες ; 21 εκατοστά
  8. 9786185118105
  9. Μετάφραση των "We refugees", "Al di la dei diritti dell' uomo", "Exil et violence, Une hermeneutique de la distance"
cover