Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες Τόμος Α και Τόμος Β, Σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης και ειδικής υποστήριξης - 5η έκδοση. - Αθήνα: Ατραπός, 2003-2004

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Πολυχρονοπούλου, Σταυρούλα
  4. 5η έκδοση
  5. Αθήνα: Ατραπός, 2003
  6. 2 τόμοι : εικονογράφηση ; 24 εκ.
  7. 9609151612 (τ. 1), 9609151620 (τ. 2), 9609151604 (set)
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.
  9. Τόμος Α Σύγχρονες τάσεις εκπαίδευσης και ειδικής υποστήριξης | Τόμος Β Νοητική υστέρηση : ψυχολογική κοινωνιολογική και παιδαγωγική προσέγγιση
  10. LC4015.P659 2003