1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά
    • [...] Στο βιβλίο αυτό γίνεται λεπτομερής ανάλυση όλων των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. και αναπτύσσονται πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής των κυριότερων περιπτώσεων όπως συναντιούνται στην πράξη, με όλη τους την λογιστική και φορολογική υπόσταση.
      Οι συγγραφείς που τους διακρίνει η άρτια επιστημονική κατάρτιση, καθώς και η διδακτική πρακτική πείρα τους, πραγματεύονται με μεγάλη επιμέλεια, όσο μπορούσαν πιο απλά και πρακτικά, όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Γ.Λ.Σ., την κοστολόγηση, τη φορολογία, το Φ.Π.Α. και τον Κ.Β.Σ. στην πράξη.
      Πιστεύουν λοιπόν οι συγγραφείς-καθηγητές ότι το βιβλίο αυτό θα καλύψει με επιτυχία ένα μεγάλο κενό και ότι θα αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους λογιστές, δικηγόρους, επιχειρηματίες, εφοριακούς, δικαστικούς, σπουδαστές κ.λπ.