1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Καραγιάννης, Δημήτρης Ι.
  4. 5η εκδοση
  5. Θεσσαλονίκη, 2002
  6. 735 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
    • "Αυτοπαραδόσεις, Δείγματα, Δώρα, Ιδιοχρησιμοποιήσεις, Λογιστικές εφαρμογές στην πράξη με 100 παραδείγματα, Προβλέψεις εκμετάλλευσης, Συναλλαγματικές διαφορές, Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου, Αποσβέσεις, Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε., Αποτελέσματα χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. Α.Ε. και διαχειριστών Ε.Π.Ε., Φορολογική αναγνώριση εσόδων-εξόδων, Αποθεματικά".