Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής Τόμος Α και Τόμος Β - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, [1980-1997]

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Weston, J. Fred (John Fred) (1916-) | Brigham, Eugene F. (1930-)
  4. Λειβαδίτης, Γιάννης
  5. Γρεβενίτης, Παύλος
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1980
  7. 2 τόμοι : πίνακες ; 24 εκ.
  8. Μετάφραση του: Essentials of managerial finance.
  9. Περιλαμβάνει ευρετήριο.