1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/epub+zip
  • Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής τ1.epub
  • epub
 2. 16.4 MB
 3. Τόμος 1
 4. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
 5. Με περιορισμούς αναπαραγωγής
 6. Ψηφιακό Βιβλίο: Βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και πολιτικής