Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας-Κώδικας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης : και συμπληρωματικοί των κωδίκων νόμοι - Τρίτη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2006

  1. Έκδοση
  2. Μπέσιλα-Βήκα, Ευρυδίκη
  3. Τρίτη έκδοση
  4. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2006
  5. 1201 σελίδες ; 21 εκατοστά
  6. 9604451278
  7. Πάνω από τον τίτλο: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Κέντρο Ερευνών και Διαχείρισης Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης. (Κ.Ε.ΔΙ.Τ.Α.Α.)
cover