Η θεσμική διαδρομή της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2002

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Βενετσανοπούλου, Μαρία Γ.
  4. Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου
  5. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2002
  6. 309 σελίδες ; 24 εκατοστά
  7. 960301656X
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές σελίδες [303]-309