1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Κολιάδης, Εμμανουήλ Α.
 4. Αθήνα
 5. 4 τόμοι : εικονογράφηση ; 24 εκ.
 6. 9608508533 (τ. 4), 9608508509 (set)
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήρια.
  • τ. 1. Συμπεριφοριστικές Θεωρίες -- τ. 2. Κοινωνικογνωστικές θεωρίες (3η έκδ, βελτ., 1995) -- τ. 3. Γνωστικές θεωρίες -- τ. 4. Γνωστική ψυχολογία, γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη : μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών.

  • [...] Στον Δ τόμο της σειράς "Σύγχρονες Ψυχολογικές Θεωρίες", γίνεται διεξοδική αναφορά στο Μοντέλο Επεξεργασίας των Πληροφοριών, το οποίο αποτέλεσε το κυρίαρχο θεωρητικό ερευνητικό παράδειγμα της Γνωστικής Ψυχολογίας ύστερα από την επίδραση κατά κύριο λόγο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των σύγχροων νευροβιολογικών ερευνών της Γνωστικής Νευροεπιστήμης.
   [...]

   Biblionet