Δίκαιο ανώνυμης εταιρίας και Ε.Π.Ε. : σύμφωνα με το ν. 3604/2007 "αναμόρφωση-μορφοποίηση νόμου 2190/1920 περί Α.Ε." και το ν. 3661/2008 - 3η έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ.
 4. 3η έκδοση
 5. Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος
 6. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009
 7. xxxii, 710 σελίδες ; 25 εκατοστά
 8. 9789604453849
 9. Βιβλιογραφία : σελίδες [645]-671
cover
  • Η νέα έκδοση του έργου λαμβάνει υπόψη τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις που βρήκαν κιόλας το φως της δημοσιότητας και τις πρώτες θεωρητικές επεξεργασίες των νέων διατάξεων με την εφαρμογή του Ν. 3604/2007.

   Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις που επέφερε στο ν. 3190/1955 "περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης" ο ν. 3661/2008 και γενικότερα αναπτύσεται περαιτέρω το κεφάλαιο που αναφέρεται στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης. 

   Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τόσο του εφαρμοστή του δικαίου όσο και εκείνων που καλλιεργούν την επιστήμη του εταιρικού δικαίου.

   Biblionet