Αλεξιάδης, Στέργιος Α. (1939-) [Συγγραφέας]. Ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική

  1. Work (Individual)
  2. Ελληνικά
    • Στις σελίδες του ο αναγνώστης παρακολουθεί όχι μόνον τα νέα και διαφορετικά προβλήματα που παρουσιάζει το έγκλημα και η αντιμετώπισή του, η μεταχείριση του εγκληματία, καθώς και η προστασία το θύματος, προβλήματα άγνωστα μέχρι πριν λίγα χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και την πορεία των ιδεών στο χρόνο, τη μετατόπιση των ενδιαφερόντων, τις νέες προτεραιότητες, τη διαφοροποίηση των μεθόδων και των παραδοσιακών μέσων τόσο στην κατάστρωση της αντεγκληματικής πολιτικής όσο και στη διαμόρφωση της σύγχρονης ποινικής νομοθεσίας. Διαπιστώνει έτσι τον τρόπο με τον οποίο η προσπάθεια αντιμετώπισης πραγματικών αναγκών της κοινωνικής ζωής οδηγεί τελικά σε δικαιϊκές ρυθμίσεις που λίγο-λίγο μεταβάλλουν τον χαρακτήρα σκληροπυρηνικών θεσμών, όπως το έγκλημα η προφυλάκιση, ο σκοπός της ποινής, η χρήση της φυλάκισης, η μορφή της φυλάκισης κ.α. Εύλογα, όλες αυτές οι εξελίξεις θέτουν συνεχώς νέες προκλήσεις στη θεωρία.

      Biblionet