1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Πρόληψη του εγκλήματος (Έννοια)
    2. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)