1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ενδοοικογενειακή βία (Έννοια)
    2. Δίκαιο και νομοθεσία (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)