Εισηγήσεις διοικητικού δικαίου , τεύχος πρώτο - Τέταρτη έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σαββάλας, 2010

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Παπαγρηγορίου, Βλάσιος Ι.
 4. Τέταρτη έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη
 5. Βλάσιος Ι. Παπαγρηγορίου.
 6. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σαββάλας, 2010
 7. 330 σελίδες
 8. 9789604455621
 9. Περιλαμβάνει ευρετήριο σελίδες [301]-308
cover
  • Μετά την εξάντληση της τρίτης εκδόσεως, το βιβλίο επανεκδίδεται σε τέταρτη έκδοση, η οποία, έναντι εκείνης, είναι μεγαλύτερη σε έκταση και βελτιωμένη και συμπληρωμένη σε όλα τα κεφάλαια, ώστε να παρακολουθεί τις νομοθετικές, βιβλιογραφικές και νομολογιακές εξελίξεις. Διευρύνθηκαν οι παράγραφοι για τις πηγές του διοικητικού δικαίου, για τις κανονιστικές πράξεις, για την χρονική ισχύ των νόμων (τυπικών και ουσιαστικών) και των ατομικών διοικητικών πράξεων και για την δημοσίευσή τους, για το συνταγματικό πλαίσιο οργανώσεως της δημοσίας διοικήσεως, για το ιδιαίτερο νομικό το καθεστώς της Τραπέζης της Ελλάδος, για τις διοικητικές προσφυγές, για την αρχή ικανοποιήσεως του δημοσίου συμφέροντος, για την νομολογία περί των «όμοιων» διοικητικών πράξεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παράγραφο για την αρχή της αναλογικότητος, όπου σημειώθηκαν σημαντικές νομολογιακές εξελίξεις που θέτουν σε άλλη βάση την θεμελίωση της κηρύξεως της αντισυνταγμαιτκότητος του μέτρου της προσωπικής κρατήσεως για χρέη προς το Δημόσιο. Στα περί των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών έγινε πιο εμφανής η διαφοροποίηση του νομικού καθεστώτος των μελών των «αμέσων», που είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένες, και εκείνων που εξαρτώνται από τον νόμο, με την υιοθέτηση της απόψεως ότι τα μέλη των τελευταίων δεν απολαμβάνουν της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των πρώτων.

   Biblionet