1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Biblionet
  • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

   Επώνυμο: Σαΐτης

   Όνομα: Χρίστος

   Απασχόληση: Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (στο γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης).

   Σπουδές:

   α) Πτυχίο Πανεπιστημίου Πειραιώς (πρώην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,

   β) MASTER στη Δημόσια Διοίκηση, από το Πανεπιστήμιο του LIVERPOOL και

   γ) Διδακτορικό δίπλωμα, από το Πανεπιστήμιο του HULL (Αγγλίας) Τμήμα Εκπαίδευσης.

   Δημοσιεύσεις (ενδεικτικά):

   1. Α COMPARATIVE STUDY OF SOME ASPECTS OF THE ADMINIS-TRATIVE SYSTEMS OF ENGLISH AND GREEK UNIVERSITIES”.

   (‘’Μια συγκριτική μελέτη, μερικών περιπτώσεων των συστημάτων διοίκησης των Αγγλικών και Ελληνικών Πανεπιστημίων’’).

   Ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, HULL 1986.

   1. “THE DEVELOPMENT AND REFORM OF UNIVERSITY ADMIN-ISTRATION IN GREECE”.

   (‘’Η ανάπτυξη και η μεταρρύθμιση της Πανεπιστημιακής διοίκησης στην Ελλάδα’’), στο περιοδικό INTERNATIONAL OF INSTITUTIONAL MAN-AGEMENT IN HIGHER EDUCATION, VOL. 12 No 1, N. 3, 1988.

   1. “THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE AND THE UNIVERSI-TY IN GREECE”.

   (‘’Σχέσεις μεταξύ Πολιτείας (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και Πανεπιστημίου στην Ελλάδα’’), στο περιοδικό EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION. VOL 23, N. 3, 1988.

   1. ΜANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR IN GREECE: THE CASE OF THE MINISTRY OF EDUCATION”.

   (‘’Διοίκηση στο Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα: η περίπτωση του Υπουργείου Παιδείας’’), στο περιοδικό EDUCATIONAL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION, VOL. 18, N. 3, JULY 1990.

   1. “ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑ-ΙΔΕΥΣΗ”.

   Στο περιοδικό ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Τεύχος 127, Φεβρουάριος 1997.

   1. “MANAGEMENT ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑ-ΙΔΕΥΣΗΣ”.

   Στο περιοδικό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, τεύχος 9, Σεπτέμβριος 1997. 2

   1. "ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙ-ΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ".

   Στο περιοδικό ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, τεύχος 99, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2001.

   1. ‘’ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΜΕ ΠΟΛΛΑ Ή ΛΙΓΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ;’’.

   Στο περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, τεύχος 124, Μάιος- Ιούνιος 2002.

   1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝ-ΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ’’ 2003.

   Occasional paper προς δημοσίευση από το Εργαστήρι Συγκριτικής Εκ-παίδευσης Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας (Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.Π.Ε.).

   1. -Σαΐτη, Α. και Σαΐτης, Χ. (2012), Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης:

   Θεωρία, Έρευνα και Μελέτη Περιπτώσεων, Αυτοέκδοση, Αθήνα.

   1. -Σαΐτη, Α. και Σαΐτης, Χ. (2012), Ο Διευθυντής στο Σύγχρονο Σχολείο:

   Θεωρία, Έρευνα και Μελέτη Περιπτώσεων, Αυτοέκδοση, Αθήνα.

   1. -Σαΐτη, Α. και Σαΐτης, Χ. (2014), Οργάνωση και λειτουργία Σχολικών Μονάδων, Αυτοέκδοση, Αθήνα.
   2. -Σαΐτης Χ. (2014), Μύηση των εκπαιδευτικών στα μυστικά της σχολικής ηγεσίας, Αυτοέκδοση, Αθήνα.

   Επαγγελματική εμπειρία:

   Α΄ Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

   1969- 1984: Ως διοικητικός υπάλληλος:

   1985- 1993: Ως Προϊστάμενος Τμήματος.

   1993- 1994: Ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης.

   Β΄ Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαί-δευσης”:

   • Ιούν. 1990- Φεβ. 1994: Λέκτορας
   • Φεβ. 1994- Ιούν. 2000: Επίκουρος Καθηγητής
   • Ιούν. 2000- Φεβ. 2004: Αναπληρωτής Καθηγητής
   • Φεβ. 2004 - Αύγ. 2009: Καθηγητής.
   • Σεπτ. 2009 έως σήμερα : Ομοτ. Καθηγητής.