Μαθαίνοντας βήμα με βήμα στο σχολείο και στο σπίτι : διδακτικές στρατηγικές εκπαίδευσης παιδιών με μέτρια ή βαριά νοητική υστέρηση - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2000

  1. Manifestation
  2. Σούλης, Σπυρίδων-Γεώργιος
  3. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2000
  4. 350 σελίδες : εικονογράφηση ; 21 εκ.
  5. Ειδική παιδαγωγική ; 1.
  6. 9608041406
  7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 333-342) και ευρετήριο.