Μαθαίνοντας βήμα με βήμα στο σχολείο και στο σπίτι : διδακτικές στρατηγικές εκπαίδευσης παιδιών με μέτρια ή βαριά νοητική υστέρηση - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2000

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Αθήνα: Τυπωθήτω, 2000
350 σελίδες : εικονογράφηση ; 21 εκ.
Ειδική παιδαγωγική ; 1.
9608041406
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 333-342) και ευρετήριο.