Μαθαίνοντας βήμα με βήμα στο σχολείο και στο σπίτι : διδακτικές στρατηγικές εκπαίδευσης παιδιών με μέτρια ή βαριά νοητική υστέρηση - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2000

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σούλης, Σπυρίδων-Γεώργιος
  4. Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης.
  5. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2000
  6. 350 σελίδες : εικονογράφηση ; 21 εκ.
  7. Ειδική παιδαγωγική ; 1.
  8. 9608041406
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 333-342) και ευρετήριο.
  10. LC4015.S685 2000