Θεωρία & φιλοσοφία της παιδείας - 1η έκδοση. - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001

Bibliographic Info

Manifestation
1η έκδοση
Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001
489 σελίδες ; 21 εκ.
960402003X
Θεωρία και φιλοσοφία της παιδείας