Θεωρία & φιλοσοφία της παιδείας - 1η έκδοση. - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κουμάκης, Γεώργιος Χ.
  4. 1η έκδοση
  5. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001
  6. 489 σελίδες ; 21 εκ.
  7. 960402003X
  8. Θεωρία και φιλοσοφία της παιδείας
  9. LB14.7.K68 2001