Θεωρία & φιλοσοφία της παιδείας - 1η έκδοση. - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001

  1. Έκδοση
  2. Κουμάκης, Γεώργιος Χ.
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Τυπωθήτω, 2001
  5. 489 σελίδες ; 21 εκ.
  6. 960402003X
  7. Θεωρία και φιλοσοφία της παιδείας