1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Ελληνικά
  • Οι αναπτυσσόμενοι, και ανώριμοι ακόμη, γνωστικοί μηχανισμοί που χαρακτηρίζουν την παιδική ηλικία, κάνουν τα παιδιά ιδιαίτερα ευάλωτα στην ανάπτυξη των φόβων. Αν και οι φόβοι αυτής της ηλικίας θεωρούνται ένα μάλλον φυσιολογικό εξελικτικό φαινόμενο, εντούτοις ένα φυσιολογικό παιδί της ηλικίας του δημοτικού σχολείου ταλαιπωρείται κατά μέσο όρο από 11-13 έντονους και, αρκετά συχνά, επίμονους φόβους. Οι φόβοι αυτοί, πέρα από την έντονη υποκειμενική δυσφορία που πολύ συχνά προκαλούν, μπορούν επίσης να παρεμβαίνουν σημαντικά στην καθημερινή λειτουργικότητα του παιδιού στο σπίτι, στο σχολείο ή στη σχέση με τους συνομηλίκους.
   Από την άλλη, καθώς οι διαπολιτισμικές παράμετροι στις σύγχρονες πολυ-πολιτισμικές, πλέον, κοινωνίες αποκτούν μια συνεχώς αυξανόμενη σημασία, η διαπολιτισμική έρευνα στους φόβους της παιδικής ηλικίας, όπως άλλωστε και σε κάθε ψυχοπαθολογικό φαινόμενο, γίνεται αυτονόητα σημαντική. Η εξελικτική ψυχοπαθολογία των φόβων της παιδικής ηλικίας, σημαντικό μέρος της οποίας αποτελεί και η αιτιολογική διερεύνηση, αλλά και οι διαπολιτισμικές παράμετροι που μπορεί να υπεισέρχονται στην ψυχοπαθολογική και μη εμφάνιση και έκφραση των φόβων της παιδικής ηλικίας, αποτελούν το μέλημα αυτού του βιβλίου.
   (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

   Politeianet