1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Σίμος, Γρηγόρης (1953-)
 4. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2001
 5. 133 σελίδες ; 24 εκ.
 6. 9601209336
 7. BF723.F4S566 2001
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΒΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
   Το συναίσθημα του φόβου
   Φόβοι της παιδικής ηλικίας
   Οι φόβοι και η σχέση τους με το φύλο
   Συννοσηρότητα των φόβων
   Τα είδη των φόβων
   Συνέπειες των φόβων
   Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΒΩΝ ΚΑΙ ΦΟΒΙΩΝ
   Η ψυχαναλυτική προσέγγιση στην αιτιολογία του φόβου
   Οι βιολογικοί παράγοντες στην ανάπτυξη των φόβων
   Γενετικοί - Οικογενειακοί παράγοντες
   Περιβαλλοντικοί παράγοντες στην αιτιολογία των φόβων και οι θεωρίες της μάθησης
   Οι θεωρίες της μάθησης στην ανάπτυξη του φόβου και η λανθάνουσα αναστολή
   Μη μαθησιακή θεώρηση στην ανάπτυξη του φόβου
   Η θεωρία της ετοιμότητας
   Η απέχθεια ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και το μοντέλο αποφυγής νόσησης
   Η συνεισφορά της γνωστικής θεωρίας στην αιτιολογική κατανόηση του φόβου
   Αιτιολογική προσέγγιση: Συμπεράσματα
   ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
   Το ερωτηματολόγιο Fear Survey Schedule for Children - Revised ( FSSC-R )
   Η διερεύνηση του φόβου των παιδιών σε ένα ελληνικό δείγμα. Το ερωτηματολόγιο FSSC-R και η διαπολιτισμική προσέγγιση στους φόβους της παιδικής ηλικίας
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   Politeianet