Ελληνική μετάφραση του "Adult and continuing education." / Μανιάτη, Αλεξάνδρα [Μεταφραστής]