Μανιάτη, Αλεξάνδρα

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πρόσωπο
Γυναίκα