Κόρσος, Δημήτριος Ι. (1921-1999) [Συγγραφέας]. Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου

Έργο (αυτοτελές έργο)
2010
Ελληνικά
 • Οι δεκαετίες παρέρχονται. Οι άνθρωποι φεύγουν. Οι συνθήκες ζωής αλλάζουν. Οι θεσμοί όμως παραμένουν.
  Η αίτηση ακυρώσεως όμως διατηρεί προϊόντος του χρόνου την αίγλη της, ως θεσμού ο οποίος θωρακίζει το κράτος δικαίου και λειτουργεί ως καταφύγιο προστασίας του αδύνατου πολίτη, έναντι του συνεχώς ενδυναμωμένου κράτους.
  Με τις σκέψεις αυτές απεφασίσαμεν να προβούμε στην β’ έκδοση, συμπληρωμένη και αναθεωρημένη του Β’ τόμου του Α’ τεύχους των "Εισηγήσεων Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου" του αφιερωμένου στην αίτηση ακυρώσεως του αειμνήστου ακαδημαϊκού διδασκάλου Δημητρίου Κόρσου.
  Στον εν τω μεταξύ, υπό της α’ εκδόσεως διαδραμόντα χρόνον, εξεδόθη νέος Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας με τον ν. 2717/1999, εξελίχθη η σχετική νομολογία, ενώ στο π. δ. 18/1989 ελάχιστες τροποποιήσεις εσημειώθησαν.
  Η ανά χείρας β’ έκδοση απεικονίζει την επί σειρά ετών διδασκαλία μου στο Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο στο Τμήμα Δημοσίας Διοικήσεως του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. Σκοπός είναι η ευρύτερη διάδοση του θεσμού της αιτήσεως ακυρώσεως στους νέους φοιτητές, επισημαίνοντες την μεγίστη σημασία της.
  Έστω και αν παρήλθαν πολλές δεκαετίες από της θεσπίσεώς της με την ίδρυση του Συμβουλίου της Επικρατείας από τον μεγάλο Έλληνα πολιτικό Ελευθέριο Βενιζέλο, η σημασία της είναι καταλυτική. Τόσον για την κατοχύρωση της προσωπικής ανεξαρτησίας, όσον και για την αξιοπρέπεια του πολίτη, αφού η ενάσκησή της τονίζει το αίσθημα, ότι στην Αθήνα υπάρχουν δικαστές.
  Επιδίωξή μας είναι να διατηρήσουμε το πνεύμα του αειμνήστου καθηγητού στην α’ έκδοση του βιβλίου και να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον του αναγνώστου για τον θεσμό της αιτήσεως ακυρώσεως, κυριάρχου ενδίκου μέσου στο πλαίσιο του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου.

  Biblionet