Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου τόμος Β', τεύχος Α' - Τρίτη έκδοση ενημερωμένη - συμπληρωμένη / από Μ.-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου. - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κόρσος, Δημήτριος Ι. (1921-1999)
  4. Κόρσου - Παναγοπούλου, Μαρία-Ελένη
  5. Τρίτη έκδοση ενημερωμένη - συμπληρωμένη / από Μ.-Ε. Κόρσου-Παναγοπούλου
  6. Δημητρίου Ι. Κόρσου.
  7. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013
  8. 404 σελίδες ; 24 εκατοστά
  9. 9789604459841
  10. Βιβλιογραφία: σελίδες [9]-12
cover