Ξαρχάκος, Κ. (Κωνσταντίνος) [Συγγραφέας]. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Work (Individual)
Ελληνικά
 • Μ' αυτό το βιβλίο θα μάθετε:
  - τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής
  - το γραφικό περιβάλλον των Windows Vista
  - τη δημιουργία επαγγελματικών εγγράφων με το MS Office Word 2007
  - τη δημιουργία φύλλων εργασίας και γραφημάτων με το MS Office Excel 2007
  - τη δημιουργία παρουσιάσεων με το MS Office PowerPoint 2007
  - τις βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου και τη χρήση του Internet Explorer 7

  Biblionet