Ξαρχάκος, Κ. (Κωνσταντίνος) [Συγγραφέας]. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Ελληνικά
  • Μ' αυτό το βιβλίο θα μάθετε:
   - τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής
   - το γραφικό περιβάλλον των Windows Vista
   - τη δημιουργία επαγγελματικών εγγράφων με το MS Office Word 2007
   - τη δημιουργία φύλλων εργασίας και γραφημάτων με το MS Office Excel 2007
   - τη δημιουργία παρουσιάσεων με το MS Office PowerPoint 2007
   - τις βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου και τη χρήση του Internet Explorer 7

   Biblionet