Η οικοδόμηση της Ευρώπης : ειρήνη-συμφιλίωση-συνεργασία-ολοκλήρωση - Αθήνα: Ποιότητα, 2008

Bibliographic Info

Manifestation
Αθήνα: Ποιότητα, 2008
719 σελίδες ; 21 εκ.
Βιβλιοθήκη πολιτικής φιλοσοφίας των διεθνών σχέσεων και φιλοσοφίας του δικαίου
9789607803405