1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Όμηρος (Πρόσωπο)
    2. Ιλιάδα (Έργο)
    3. Ερμηνεία και κριτική (Έννοια)