Όμηρος (περ. 8ος αι. π.Χ.) [Συγγραφέας]. Ιλιάδα

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά