Ράπτης, Α. (Αριστοτέλης) [Συγγραφέας]. Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Ελληνικά
  •  Η βελτιωμένη έκδοση αυτού του βιβλίου απευθύνεται στον εκπαιδευτικό κόσμο, στους εκπαιδευόμενους και στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, στους φοιτητές, στα στελέχη της εκπαίδευσης και, γενικά, στους ενδιαφερόμενους για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες φορείς.

   Χωρίζεται σε δύο τόμους επιχειρώντας μία καινοτομία ως προς τον τρόπο δημοσίευσης και διάθεσης του περιεχομένου τους, δεδομένου ότι ο Β' τόμος, που αποτελούσε πριν το δεύτερο μέρος αυτού εδώ του βιβλίου, τώρα παρέχεται για ελεύθερη πρόσβαση σε όλους από το διαδίκτυο στο ιστότοπο www.tpe-paideia.gr, όπου υπάρχουν, μεταξύ άλλων, και δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού που ανέπτυξαν εκπαιδευτικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μας.

   Το βιβλίο αυτό σε γενικές γραμμές αποσκοπεί στο:

   1. να ανοίξει μία συζήτηση σχετικά με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στις εξελίξεις της σύγχρονης κοινωνίας και με τις επιπτώσεις τους στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στην καθημερινή μας ζωή
   2. να βοηθήσει τον αναγνώστη να διαμορφώσει ένα βασικό θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης μέσα από μία κριτική προσέγγιση και με μία προσπάθεια σύνδεσής τους με τις ποικίλες εφαρμογές που αξιοποιούν τον υπολογιστή στην εκπαίδευση
   3. να διαπραγματευτεί το ζήτημα της παιδαγωγικής αξίας του υπολογιστή ως εκπαιδευτικού και γνωστικού εργαλείου, αλλά και ως μοχλού μετασχηματισμού του μαθησιακού περιβάλλοντος στην εκπαίδευση
   4. να  εισαγάγει τον αναγνώστη σε βασικές έννοιες της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας και να τον βοηθήσει να αναπτύξει δεξιότητες τεχνολογικής και επιστημονικής φύσεως, που είναι χρήσιμες για κάθε ερευνητή και σπουδαστή των κοινωνικών επιστημών, ιδιαίτερα τον φοιτητή και τον εκπαιδευτικό, που επιθυμεί να αναπτύξει τις γνώσεις του στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ), ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες της χρήσης του υπολογιστή στην εργασία του
   5. να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους φορείς της αγωγής και τους εκπαιδευτές όλων των ειδικοτήτων πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό με πρακτικές εφαρμογές, που συνδυάζουν τη διδασκαλία του τεχνολογικού αλφαβητισμού των μαθητών με την επιδίωξη παιδαγωγικών στόχων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
   Ιστοσελίδα του συγγραφέα Αριστοτέλη Ράπτη