1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παντελίδου-Μαλούτα, Μάρω
    1. Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας (Εκδοτικός οργανισμός), 2012