Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Ανδρομάχη Γ. [Συγγραφέας]. Γενικές αρχές στη νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΚ

Work (Individual)
2007
Ελληνικά
  • Η παρούσα μελέτη αποτελεί σύντομη συστηματική ανάλυση των βασικοτέρων αρχών, που έχει διαπλάσσει η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

    Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει να επιδείξει σημαντικό διαπλαστικό έργο στο πεδίο των γενικών αρχών. Εδημιούργησε ένα άρτιο σύστημα γενικών αρχών, που επηρέασε όχι μόνο τη λειτουργία της Διοικήσεως αλλά και τη συνταγματική ζωή της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο κείμενο του Συντάγματος, εμφανίζονται διατάξεις που αποτυπώνουν νομικές αρχές εξαγόμενες από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα και η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δέχθηκε τις γενικές αρχές του δικαίου, ότι αποτελούν μέρος τούτου. Από τις γενικές αρχές που απορρέουν από τα δίκαια των επί μέρους κρατών, η νομολογία του Δικαστηρίου δεν περιορίσθηκε στο να υιοθετήσει εκείνες που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό «κοινής αποδοχής», αλλά αυτές που εναρμονίζονται περισσότερο προς τους σκοπούς των συνθηκών και είναι οι προοδευτικώτερες. 

    Biblionet