Γενικές αρχές στη νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΚ - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2007

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Ανδρομάχη Γ.
 4. Ανδρομάχη Γ. Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά.
 5. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2007
 6. 182 σελίδες ; 24 εκατοστά
 7. 9789604451791
 8. Βιβλιογραφία : σελίδες [173]-182
cover
  • Οι Γενικές Αρχές -- Η αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης -- 
   Η αρχή της νομικής ασφαλείας -- Η αρχή της αναλογικότητας -- Θεμελιώδη δικαιώματα