Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης - Αθήνα: Ποιότητα, 1999

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ήφαιστος, Παναγιώτης (1949-)
  4. Αθήνα: Ποιότητα, 1999
  5. 462 σελίδες : 24 εκ.
  6. Βιβλιοθήκη Ιστορίας, θεωρίας και πολιτικής φιλοσοφίας των διεθνών σχέσεων ; Ν. 4. | Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ; N. 23.
  7. 9607803086, 9789607803085
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [397]-426) και ευρετήρια.
  9. JZ1318.H47 1999