Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης - Αθήνα: Ποιότητα, 1999

  1. Έκδοση
  2. Ήφαιστος, Παναγιώτης (1949-)
  3. Αθήνα: Ποιότητα, 1999
  4. 462 σελίδες : 24 εκ.
  5. Βιβλιοθήκη Ιστορίας, θεωρίας και πολιτικής φιλοσοφίας των διεθνών σχέσεων ; Ν. 4. | Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ; N. 23.
  6. 9607803086, 9789607803085
  7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [397]-426) και ευρετήρια.