Πολιτική επιστήμη : κοινωνικός μετασχηματισμός & θεωρίες της δημοκρατίας : κλασικές, νεοτερικές και σύγχρονες αφηγήσεις : εισαγωγικές προσεγγίσεις - Δεύτερη έκδοση, επαυξημένη, αναθεωρημένη. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2015

  1. Έκδοση
  2. Μακρής, Σπύρος
  3. Δεύτερη έκδοση, επαυξημένη, αναθεωρημένη
  4. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2015
  5. 798 σελίδες ; 24 εκ.
  6. 9789600807660