Πολιτική επιστήμη : κοινωνικός μετασχηματισμός & θεωρίες της δημοκρατίας : κλασικές, νεοτερικές και σύγχρονες αφηγήσεις : εισαγωγικές προσεγγίσεις - Δεύτερη έκδοση, επαυξημένη, αναθεωρημένη. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2015

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μακρής, Σπύρος
  4. Δεύτερη έκδοση, επαυξημένη, αναθεωρημένη
  5. Σπύρος Μακρής.
  6. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2015
  7. 798 σελίδες ; 24 εκ.
  8. 9789600807660
  9. JA66.M357 2015