Πρότυπα και πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης - Αθήνα: Διόνικος, 2008

  1. Manifestation
  2. Παπαδασκαλόπουλος, Αθανάσιος Δ.
  3. Αθήνα: Διόνικος, 2008
  4. 159 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκατοστά
  5. Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική
  6. 9789606619342
  7. Βιβλιογραφία: σελίδες [155]-159
cover