Ποιοτική κοινωνική έρευνα : μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση δεδομένων - Αθήνα: Κριτική, 2006

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σπυριδάκης, Μάνος Σ. | Ιωσηφίδης, Θεόδωρος
  4. Λεοντίδου, Λίλα (1948-)
  5. Αθήνα: Κριτική, 2006
  6. 335 σελίδες ; 25 εκ.
  7. Επιστημονική βιβλιοθήκη
  8. 9602184515
  9. H62.P65 2006