Ποιοτική κοινωνική έρευνα : μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση δεδομένων - Αθήνα: Κριτική, 2006

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Σπυριδάκης, Μάνος Σ. | Ιωσηφίδης, Θεόδωρος
  4. Λεοντίδου, Λίλα (1948-)
  5. Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Μάνος Σπυριδάκης, επιμέλεια ; πρόλογος Λίλα Λεοντίδου.
  6. Αθήνα: Κριτική, 2006
  7. 335 σελίδες ; 25 εκ.
  8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
  9. 9602184515
  10. H62.P65 2006