Ποιοτική κοινωνική έρευνα : μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση δεδομένων - Αθήνα: Κριτική, 2006

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Λεοντίδου, Λίλα (1948-)
Αθήνα: Κριτική, 2006
335 σελίδες ; 25 εκ.
Επιστημονική βιβλιοθήκη
9602184515