1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. Ελληνικά
  • Η κατανόηση του έντεχνου ελληνικού μουσικού πολιτισμού ως μέρος του ευρύτερου Δυτικού πολιτισμού, είναι η μόνη επιδίωξη της συγγραφέως.

   Η προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης του πολιτισμού, που χαρακτηρίζει συχνά την ιστοριογραφία απομονωμένων και περιφερειακών περιοχών της Ευρώπης είναι τελείως απούσα.

   Έτσι, η παρούσα μελέτη ακολουθεί τις νεότερες εξελίξεις της διεθνούς μουσικολογίας, οι οποίες όντως ευνοούν την αποχή από την ανίχνευση εθνικών αριστουργημάτων και μεγαλοφυών.

   Ο νεότερος ελληνικός μουσικός πολιτισμός εξετάζεται ως αυτό που πραγματικά είναι σήμερα: ετερόφωτος, με πηγή φωτός, τον δυτικό. (Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου περιγράφονται τα κρίσιμα χρόνια της μετατροπής του ελληνικού πολιτισμού από φωτοδότη σε ετερόφωτο)

   Η σχέση με το πρότυπό του, την Δύση, εξετάζεται κριτικά και με πλήρη ενημέρωση της σύγχρονης έρευνας και ιστοριογραφίας της Δυτικής μουσικής.