Έντεχνη ελληνική μουσική στους νεότερους χρόνους - 1η έκδοση. - Αθήνα: Κουλτούρα, 2006

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ρωμανού, Καίτη
  4. 1η έκδοση
  5. Αθήνα: Κουλτούρα, 2006
  6. 365 σ. : : εικονογράφηση, μουσική ; 24 εκ.
  7. 9608431166
  8. ML254.R558 2006